english


V súčasnosti sa naša projekčná kancelária podieľa na :


  • Projekty seizmického zodolnenia potrubí - JE Mochovce


  • Anténne nosiče :


  • Odborná pomoc pri realizácii diaľničného spriahnutého mosta - hranica s Poľskom
  • Odborná pomoc pri realizácii diaľničného spriahnutého mosta Jablonov - Studenec
  • Vypracovávanie posudkov pre umiestnenie nosičov antén na občianske objekty
  • Posúdenia podľa STN EN dilatácií a ložísk vyrábaných spoločnosťou Doprastav a.s
  •  

    HLAVNÁ STRÁNKA