Posudky a rekonštrukcie

  • Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice - posudky stavebných objektov, ventilačného komína a vybraných potrubných rozvodov na seizmické zaťaženie

  • Zosilenie nosných konštrukcií a zvýšenie nosnosti žeriavov haly f. Feroservis a.s. Bratislava

  • Vila Zlatica - rekonštrukcia vily v Starom Smokovci

  • Hotel Belevue - rekonštrukcia a nadstavba hotela v Starom Smokovci

  • Most cez Nosický kanál k areálu povodia Váhu - výpočet zaťažiteľnosti

  • Mosty cez Biskupický kanál - Považany, Chocholná a Ivanovice - výpočet zaťažiteľnosti

  • Montážny súbor MS1, Doprastav a.s. Bratislava

  • Portálové žeriavy, Doprastav a.s. Bratislava

  • Ložiská a dilatácie, Doprastav a.s. Bratislava

Feroservis, Bratislava

 

Vila Zlatica, Starý Smokovec

 

Ventilačný komín Jaslovské Bohunice

 

 

 
 
.