Priemyselné a energetické stavby, technologické a špeciálne konštrukcie

  • Odprašovacie zariadenie elektrárne v St. Andrä ( Rakúsko )

  • Adsorber (čistič spalín) v Mannheime ( Nemecko )

  • Prechody plynovodu cez rieky Váh, Hornád, Laborec, Hron

  • Technologické haly paroplynového cyklu Bratislava

  • DeNOx Visp ( Švajčiarsko )

  • Prechod plynovodu cez rieku Narew v Poľsku

  • Konštrukcie pre vyloženie a osadenie koksovacích nádrží hmotnosti 200ton -MOL (Maďarsko)

  • Seizmické zodolnenie jadrovej elektrárne Bohunice

  • Seizmické zodolnenie potrubí jadrovej elektrárne Mochovce

DeNOx Visp, Švajčiarsko 

 

MOL, Maďarsko

 

Elektráreň St. Andreä, Rakúsko

 

Konštrukcia na vylodenie nádrží pre MOL, Maďarsko

 

Prechod plynovodu cez rieku Laborec

 

 

 
 
.