Projekty stožiarov a veží

  • Nosiče antén digitálneho rádiokomunikačného systému mobilných telefónov- stožiare výšky 20 až 50 m ( viac ako 200 stožiarov po celom Slovensku) pre f. Orange a Eurotel

  • Nosiče rádiokomunikačného systému mobilných telefónov GSM 1800 na existujúcich budovách pre f.Orange a Eurotel

  • Televízna veža v Prahe ( členovia riešitelského kolektívu )

  • Nosiče antén TV JOJ Hradište (60m) a Šaštín (90m)

atypický vykrývač na streche obytného domu

 

nosič GSM antén bez vrcholovej plošiny

 

nosič GSM antén s vrcholovou plošinou

 

 

 
 
.