english

Aktuálne projekty:

   

 

 

Publikačná činnosť:

Oceľo-betónová nosná konštrukcia budovy Českej sporiteľne v Prahe (PDF)

Posudzovanie únosnosti oceľobetónových medzikružných prierezov televíznej veže Praha (PDF)

Spriahnuté a kombinované oceľobetonové konštrukcie pozemných stavieb (PDF)

Technologické konštrukcie pouzité pri osadzovaní reaktorov v rafinérii Slovnaft v Bratislave (PDF)

Technologické konštrukcie pouzité pri osadzovaní nádrží v rafinérii MOL, Maďarsko (PDF)

Veže výšky 55m a 60m slúžiace ako nosiče antén siete mobilných operátorov a Televízie JOJ (PDF)

 

HLAVNÁ STRÁNKA
 
 
.