english


Projektová a inžinierska kancelária

DISTLER - ŠUPPA, spol. s r. o., pôsobí na stavebnom trhu už od roku 1992. Od svojho založenia sa zameriava na vypracovávanie štúdií, projektov a odborných posudkov nosných konštrukcií stavieb. Naše projekty boli realizované na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Maďarsku a Poľsku.
Najznámejšie realizované projekty uvádzame v referenciách.

Ing. Pavel Distler
 
Ing. František Šuppa

 

Špecializujeme sa na:

  • odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti stavebníctva
  • projekty stavieb, inzinierskych konštrukcií a mostov
  • realizačnú dokumentáciu
  • statické a dynamické výpočty konštrukcií
  • posudky a rekonštrukcie stavebných objektov
  • výrobnú dokumentáciu oceľových konštrukcií
  • technický a autorský dozor pri realizácii stavieb
  • vypracovanie projektov skutočného vyhotovenia
  • inziniersku činnosť v rozsahu zabezpečenia projektu pre vyššieho dodávateľa

 

HLAVNÁ STRÁNKA
 
 
.