english

 

 

DISTLER - ŠUPPA, spol. s r. o.
Pojektová a inžinierska kancelária

Adresa: Estónska 12
  821 06 Bratislava
Pracovisko: Račianska 71 (VUZ-PI)
  832 59 Bratislava


kontaktné osoby: Ing. Pavel Distler, konateľ
  Ing. František Šuppa, konateľ


tel./fax: 02/44 45 23 62
tel.: 02/49 24 67 42

e-mail: office@distler-suppa.sk


Zväčšiť mapu


HLAVNÁ STRÁNKA
 
 
.