Výškové budovy a pozemné stavby

  • Budova banky - Česká sporiteľňa Praha 4 (Česká reublika)
  • Čerpacie stanice OMV, Slovnaft a ESSO
  • VÚB Centrála Bratislava - nosná konštrukcia prechodového roštu a fasádových stĺpov
  • Národná banka Slovenska v Bratislave - projekt nosnej konštrukcie exteriérových výťahov
  • Rímskokatolícky kostol v obci Jacovce
  • Skladovo-obchodná hala firmy Agem, Bratislava

Česká sporiteľňa a. s., Praha 4

 

Kostol Jacovce

 

VÚB, Bratislava

 

NBS, Bratislava, konštrukcia exteriérových výťahov

 

 

 
 
.